RoundUp - proč se ho nechceme vzdát?

Kolem herbicidu RoundUp, který vyrábí společnost Monsanto se v poslední době rojí spoustu informací. Osobně mě nejvíc "zaujalo" jak pomalu a nerozhodně reaguje EU.

Upřímně zrovna tady bych očekávala, že herbicid okamžitě zakáží a možná dokonce nechají důkladněji prověřit ostatní typy herbicidů a jejich vliv na lidské zdraví.


V čem je s RoundUpem tedy problém? Aktivní složka se jmenuje glyfosát, který se v rostlinách ukládá a kterého není možné se zbavit omytím plodů. Jedná se o nejvíce používaný herbicid na světě. K jeho rozmachu vedly dvě skutečnosti:

1. v roce 2000 vypršel patent na tento herbicid, což výrazně snížilo jeho výrobní náklady
2. používání geneticky modifikovaných rostlin, které jsou speciálně upraveny tak, aby herbicidu odolaly se výrazně zvýšil

Zastánci používání se odkazují na studie, které byly provedeny za účelem zjištění vlivu na lidské zdraví. Studie sponzorované chemickým průmyslem překvapivě neprokázaly žádný negativní vliv na lidi. Proč? Protože jsou  zmanipulované. Největším problémem glyfosátu je, že není jedovatý hned, ale postupem času. A právě protože tohle chemický gigant dobře ví, nechal namodelovat studie trvající pouze krátkou dobu - v řádů týdnů. Tedy se negativní vliv neprojevil.

Studie nezávislé, které byly provedeny na hlodavcích a trvaly celý život těchto hlodavců prokázaly zcela jasný vliv na zdraví jmenovitě: Crohnova nemoc, poruchy využitelnosti vápníku, hořčíku a zinku v organismu, poškození střevní mikroflóry a tím rozvoj patogeních bakterií ve střevech, syndrom propustnosti střev, autismus, obezita, nedostatek vitamínu D, deprese, poruchy spánku, selhání jater, roztroušená skleróza, ale také neplodnost u žen a redukce spermií u mužů, v neposlední řadě také rakovina.

Glyfosáty velmi významně ovlivňují fungování lidského organismu a bohužel se prokazuje, že ač se jeho zastánci snaží všemožně zdiskreditovat výsledky nezávislých studií všemožnými argumenty typu:

- rakovina není zcela prokázána (viz výše)
- glyfosáty nemají vliv na lidi, protože nemáme metabolickou dráhu shikimate(reakce, při které vznikají antioxidanty). To sice pravda je, ale naše bakterie ve střevech (ty hodné, bez kterých nemůžeme žít, ji mají a tak je ovlivňuje.

Stručně a krátce, glyfosáty se z půdy zcela neodbourávají, dostávají se do spodních vod a zůstávají v půdě i dlouho po jejich použití. Tím se dostávají do rostlin, které následně konzumujeme buď přímo my, nebo jsou jimi krmena zvířata, která potom putují na náš stůl.

Pokud se nechcete systematicky trávit,  nepoužívejte RoundUp ani jemu podobné herbicidy na své zahradě a vyhněte se potravinám, které jsou pěstované s použití herbicidů. Stejně tak maso zvířat, která jsou těmito rostlinami krmena, není vhodné pro naši konzumaci.

Mimochodem při posledním jednání EU hlasovala Česká republika PRO prodloužení licence RoundUPu. Tzn. naši zákonodárci neudělali opět nic pro ochranu našeho zdraví...

https://www.patreon.com/tvojetrenerkaZdroje:

https://ekonomika.idnes.cz/herbicid-roundup-hnojivo-plevel-rakovina-chemie-fua-/ekonomika.aspx?c=A171025_170237_ekonomika_div
https://ekonomika.idnes.cz/herbicid-roundup-hnojivo-plevel-rakovina-chemie-fua-/ekonomika.aspx?c=A171025_170237_ekonomika_div
http://www.mdpi.com/1099-4300/15/4/1416/pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Glyfos%C3%A1t
https://en.wikipedia.org/wiki/Shikimate_pathway 

Williams, G.M.; Kroes, R.; Munro, I.C. Safety evaluation and risk assessment of the herbicide
roundup and its active ingredient, glyphosate, for humans. Regul. Toxicol. Pharm. 2000, 31,
117–165.

Herrmann, K.M.; Weaver, L.M. The shikimate pathway. Annu. Rev. Plant. Physiol. Plant. Mol.
Biol. 1999, 50, 473–503.

Moco, S.; Martin, F.-P.J.; Rezzi, S. Metabolomics view on gut microbiome modulation by
polyphenol-rich foods J. Proteome Res. 2012, 11, 4781–4790.

Duke, S.O.; Hoagland, R.E. Effects of glyphosate on metabolism of phenolic compounds I.
Induction of phenylalanine ammonia-lyase activity in dark-grown maize roots. Plant Sci. Lett.
1978, 11, 185–190.

Becerra-Moreno, A.; Benavides, J.; Cisneros-Zevallos, L.; Jacobo-Velázquez, D.A. Plants as
biofactories: Glyphosate-induced production of shikimic acid and phenolic antioxidants in
wounded carrot tissue. J. Agric. Food Chem. 2012, 60, 11378–11386

MacFabe, D.F. Short-chain fatty acid fermentation products of the gut microbiome: implications
in autism spectrum disorders. Microb. Ecol. Health Di. 2012, 23, 19260.

Falany, C.N. Molecular enzymology of human liver cytosolic sulfotransferases. Trends
Pharmacol. Sci. 1991, 12, 255–259.

Berg, N.B.; Young, R.W. Sulfate metabolism in pancreatic acinar cells. J. Cell. Biol. 1971, 50,
469–483.


Žádné komentáře: